Wizyty domowe Lublin- pediatra/neonatolog

dr n.med. Marzena Kostuch

Tel. +48 505 129 655

Strona główna

https://www.pediatra-lublin.eu/

 

Porada telefoniczna

https://www.pediatra-lublin.eu/porady-online-i-telefoniczne

 

Blog

https://www.pediatra-lublin.eu/blog

 

Główne objawy COVID-19 czyli podwyższona temperatura, męczący suchy kaszel i duszność są powszechnie znane. Ale nowe doniesienia opublikowane w The American Journal of Gastroenterology wskazują na szersze spektrum objawów w COVID-19. Wg autorów takie objawy jak wymioty, biegunka czy ból brzucha występują znacznie częściej w COVID-19 niż sądzi się. Autorzy sugerują nawet, że osoby z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi mają większe ryzyko cięższego przebiegu choroby z możliwością zgonu, w porównaniu z osobami które dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego nie miały. W wieloośrodkowym badaniu przeprowadzonym w Chinach analizowano 204 chorych. Średni wiek pacjentów wynosił 54,9 lat i obejmował 107 mężczyzn i 97 kobiet. Autorzy badania zauważyli, ze chociaż objawy oddechowe pozostają najczęstszymi objawami COVID-19 to jednak u 99 osób z 204 badanych stwierdzono obecność objawów ze strony przewodu pokarmowego, które wręcz dominowały nad objawami ze strony układu oddechowego. Autorzy doniesienia wskazują też na fakt, iż u 7 pacjentów obserwowano jedynie objawy trawienne i u tych pacjentów objawy ze strony układu oddechowego nigdy nie pojawiły się. Tym samym do grupy osób podejrzanych o COVID-19 należy wciągnąć osoby z izolowanymi objawami ze strony przewodu pokarmowego i takich osób nie należy się spodziewać wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego. Pacjenci z objawami ze strony układu pokarmowego, w tym z anoreksją i brakiem apetytu u 83,8%, biegunką u 29,3%, wymiotami u 0,8%,bólami brzucha u 0,4%, które towarzyszyły objawom ze strony układu oddechowego mieli gorsze rokowanie i wyższe ryzyko zgonu w porównaniu do tych pacjentów, którzy takich objawów nie manifestowali. W grupie pacjentów poddanych analizie 60% pacjentów, którzy zostali wypisani do domu nie posiadało objawów trawiennych w porównaniu z 34,3% wypisanych pacjentów z objawami trawiennymi. Wg autorów pojawienie się objawów trawiennych powinna obligować do szybszej hospitalizacji i kwarantanny , tak by w ten sposób szybciej rozpocząć leczenie i szybciej ograniczyć transmisje wirusa poprzez przyspieszoną kwarantannę. Autorzy zauważyli również, że pacjenci, którzy nie manifestowali objawów ze strony układu pokarmowego byli krócej hospitalizowani – 7,3 dnia, w porównaniu do tych z objawami z przewodu pokarmowego, których długość hospitalizacji wyniosła średnio 9 dni. Naukowcy uważają, że osoby z objawami ze strony przewodu pokarmowego później poszukiwały pomocy, ponieważ nie miały objawów ze strony przewodu oddechowego.

 

Czy biegunka może być objawem COVID-19

23 marca 2020
Sezon na infekcje w pełni. W leczeniu układu oddechowego często wykorzystujemy sprzęt do nebulizacji. czy każdy inhalator jest skuteczny i każdy możemy używać do wszystkich leków. O tym i innych praktycznych aspektach mówi artykuł "Jak wybrać właściwy nebulizator?"

© 2017 created with webwavecms.com

              Jeśli chcecie Państwo umówić                         wizytę:             

 

 

 

        +48 505 129 655