Wizyty domowe Lublin- pediatra/neonatolog

dr n.med. Marzena Kostuch

Tel. +48 505 129 655

NIE UDZIELAM BEZPŁATNYCH PORAD ONLINE. BEZPŁATNE PORADY DLA PACJENTÓW ZAWARTE SĄ W TWORZONYM PRZEZE  MNIE W CZASIE MOJEGO WOLNEGO CZASU BLOGU. PORADY DOTYCZĄCE INDYWIDUALNYCH PROBEMÓW PACJENTÓW UDZIELANE SĄ WYŁĄCZNIE W RAMACH ODPŁATNYCH TELEPORAD LUB WIZYT DOMOWYCH. 

 

Udzielam ODPŁATNYCH  PEDIATRYCZNYCH i NEONATOLOGICZNYCH  porad telefonicznych z możliwością wystawienia e-recepty. USŁUGA JEST DOSTĘPNA DLA PACJENTÓW Z CAŁEJ POLSKI. W czasie e-porady istnieje też możliwość wystawienia e-zwolnienia w sytuacjach uzasadnionym stanem pacjenta. 

 

 
1. Porady telefoniczne udzielane są w godzinach 9.00-22.00. W sytuacji uzasadnionej stanem pacjenta istnieje możliwość udzielenia e-porady poza wskazanymi godzinami. 
 
2. W celu umówienia porady telefonicznej proszę o kontakt telefoniczny (tel. 505129655) lub o sms o treści "Proszę o kontakt w sprawie porady telefonicznej" - następnie proszę o krótką informację czego ma dotyczyć porada telefoniczna. Koszty sms i rozmowy telefonicznej wykonywanej przez pacjenta, ponosi sam pacjent. 
 
3. Koszt porady telefonicznej wynosi 40 złotych.   W przypadku analizy wyników przesłanych online, zdjęć lub filmów, koszt porady wysnois 50 złotych. 
 
4. Jeśli problem może być rozwiązany telefonicznie, wysyłam pacjentowi numer konta z prośbą o opłacenia kwoty 40 lub 50 złotych tytułem opłacenia porady telefonicznej.  
 
5. Po opłaceniu kwoty 40lub 50 złotych za poradę pacjent przesyła mi sms z potwierdzenie dokonania przelewu. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia kontaktuję się z pacjentem i udzielam porady. 
 
6. Czas od zgłoszenia zapotrzebowania na poradę do  udzielenia porady zależny jest od mojej dyspozycyjności. Standardowo nie powinien przekroczyć 2-3 godzin. W razie posiadanej dyspozycyjności porada może zostać udzielona natychmiast po przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu. Ze względu jednak na moją pracę zawodową i inne okoliczności może się zdarzyć, że czas ten będzie  dłuższy niż 2-3 godziny . W takim przypadku informuję pacjenta, o możliwym terminie udzielenia porady a pacjent decyduje czy może oczekiwać, czy nie korzysta  z porady. 
 
7. W czasie porady mogę wystawić e-receptę. 
 
8. Wystawiam e-receptę na leki na  schorzenia, których dotyczy porada z refundacją zależną od schorzenia i leku. W sytuacji braku leku przyjmowanego przewlekle i braku możliwości uzyskania recepty od lekarza prowadzącego na ten lek/leki, wystawiam również e-recepty na leki przyjmowane przewlekle ale z odpłatnością 100% za wypisany lek, chyba, że pacjent przedstawi zaświadczenie (Scan) potwierdzający przyjmowanie leku. 
 
9. W ramach porad telefonicznych udzielam porady związanej z: 
a. zachorowaniem, szczególnie infekcje układu oddechowego, pokarmowego, moczowego,
b. poradnictwem w zakresie diagnostyki, 
c. profilaktyką,
d. omówieniem wyników badań,
e. uzyskania innej pomocy medycznej, 
f. laktacji 
 
10. W ramach e-porady nie udzielam porad w stanach zagrożenia życia np. ostrego bólu w klatce piersiowej w przypadku dorosłych, ostrego bólu brzucha, wstrząsu, drgawek, ostrych reakcji uczuleniowych  i innych stanów, które bezwzględnie wymagają bezpośredniego kontaktu z lekarzem. 
 
11. W celu lepszej oceny stanu pacjenta, istnieje możliwość przesłania zdjęć lub filmu i oceny przesłanego materiału w ramach udzielanej porady. 
 
12. Jeśli stan zdrowia pacjenta tego wymaga, w czasie porady telefonicznej moge zalecić:
a. odbycie wizyty w placówce medycznej,
b. wezwanie pogotowia,
c. uzyskanie innej pomocy medycznej.
 
13. W ramach porady telefonicznej nie wystawiam skierowań na badania laboratoryjne, usg , rtg ani żadne inne, nie wystawiam też  zaświadczeń lekarskich.
 
14. Istnieje możliwość pisemnej odpowiedzi na zadane w poradzie pytania. Koszt pisemnej odpowiedzi w zależności od złożoności problemu wynosi od 50 złotych do 100 złotych.
 
15. Udzielam również porad dotyczących stosowania leków w laktacji. Pacjent wysyła zapytanie o lek/leki sms lub droga mailową. Pisemną odpowiedź przesyłam mailem w ciągu 24-48 godzin. Koszt takiej porady 1-2  leki - 50 złotych 3-4 leki - 100 złotych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zapisz ten kontakt do pediatry udzielającego e-porad,
nie wiadomo kiedy się przyda - 
tel. 505129655

© 2017 created with webwavecms.com

              Jeśli chcecie Państwo umówić                         wizytę:             

 

 

 

        +48 505 129 655