Wizyty domowe Lublin- pediatra/neonatolog

dr n.med. Marzena Kostuch

Tel. +48 505 129 655

Kodeks Pracy zawiera regulacje, które określają prawa pracujących kobiet karmiących piersią. Artykuł 178 KP określa przerwy w pracy na karmienie piersią w zależności od liczby karmionych dzieci i czasu pracy. I tak kobieta karmiąca:

  • gdy posiada jedno dziecko, ma prawo do 2 półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy, w przypadku gdy jej czas pracy dziennie przekracza 6 godzin,

  • gdy posiada więcej niż jedno dziecko, które karmi piersią, to ma prawo do 2 przerw w pracy po 45 minut każda, w przypadku gdy jej czas pracy dziennie przekracza 6 godzin.

 

Nie przysługują przerwy w pracy na karmienie piersią kobietom pracującym krócej niż 4 godziny dziennie. Jeśli czas pracy przekracza 4 godziny i jest krótszy niż 6 godzin, kobiecie karmiącej dziecko przysługuje jedna przerwa na karmienie piersią.  

Pracodawca ma obowiązek udzielić przerwy na karmienie kobiecie  karmiącej na jej wniosek zawierający oświadczenie o tym, że karmi dziecko piersią. Pracująca kobieta karmiąca a nie ma obowiązku dostarczania zaświadczeń od lekarza potwierdzających fakt karmienia piersią. Na wniosek pracownicy obie przerwy mogą być wykorzystane łącznie jako jedna dłuższa przerwa. Sposób wykorzystania przerw (łącznie lub osobno) powinien być zaznaczony we wniosku do pracodawcy. Zatrudniona kobieta karmiąc w ramach przysługujących jej przerw może skrócić sobie czas pracy i przychodzić później lub wychodzić wcześniej z pracy. Przerwy na karmienie piersią wlicza się do czasu pracy. Za czas przerw przysługuje jej wynagrodzenie w takiej samej wysokości, w jakiej uzyskałaby, gdyby w tym czasie pracowała.

 

Prawa kobiety karmiącej

07 lutego 2020
Sezon na infekcje w pełni. W leczeniu układu oddechowego często wykorzystujemy sprzęt do nebulizacji. czy każdy inhalator jest skuteczny i każdy możemy używać do wszystkich leków. O tym i innych praktycznych aspektach mówi artykuł "Jak wybrać właściwy nebulizator?"

© 2017 created with webwavecms.com

              Jeśli chcecie Państwo umówić                         wizytę:             

 

 

 

        +48 505 129 655