Wizyty domowe Lublin- pediatra/neonatolog

dr n.med. Marzena Kostuch

Tel. +48 505 129 655

Strona główna

https://www.pediatra-lublin.eu/

 

Porada telefoniczna

https://www.pediatra-lublin.eu/porady-online-i-telefoniczne

 

Blog

https://www.pediatra-lublin.eu/blog

 

 

 

W tym roku po raz pierwszy pojawiła się w aptekach donosowa szczepionka przeciwko grypie Fluenz Tetra. Odbiorcami tej szczepionki są dzieci w wieku powyżej 24 miesięcy do 18 roku życia. 

 

Jest to żywa (atenuowana) szczepionka w formie zawiesiny podawanej do nosa. 

 

Fluenz Tetra jest dostępny w postaci aerozolu donosowego. Zalecana dawka wynosi jedno naciśnięcie pompki (0,1 ml) do każdego nozdrza.

 

Dzieci nieszczepione wcześniej przeciwko grypie sezonowej powinny otrzymać drugą dawkę po upływie 4 tygodni od otrzymania pierwszej dawki.

 

 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Fluenz Tetra?

 

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk twarzy, pokrzywka i bardzo rzadko reakcje anafilaktyczne)

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często: zmniejszone łaknienie

 

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: ból głowy

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często: przekrwienie błony śluzowej nosa/wyciek wodnisty z nosa

Niezbyt często: krwawienie z nosa

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka

 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: ból mięśni

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: złe samopoczucie

Często: gorączka

 

 

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, na którąkolwiek substancję pomocniczą wystepującą w szczepionce np.żelatyna czy gentamycyna.

 

Ciężka reakcja alergiczna (anafilaksja) na jaja lub białka jaja kurzego (np. albuminę jaja kurzego).

 

 Dzieci i młodzież z klinicznymi niedoborami odporności spowodowanymi chorobami, takimi jak: ostre i przewlekłe białaczki; chłoniak; objawowe zakażenie HIV; niedobory odporności komórkowej lub leczeniem dużymi dawkami kortykosteroidów.

Produkt Fluenz Tetra nie jest przeciwwskazany do stosowania u osób z bezobjawowym zakażeniem HIV ani u osób otrzymujących miejscowo/wziewnie kortykosteroidy lub ogólnoustrojowo kortykosteroidy w małych dawkach ani u otrzymujących kortykosteroidy jako leczenie substytucyjne, np. w niewydolności nadnerczy.

 

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat leczone salicylanami, ze względu na związek zespołu Reye'a z salicylanami i infekcją grypy wywołaną wirusem typu dzikiego.

 

Szczepionka donosowa przeciwko grypie

15 listopada 2019
Sezon na infekcje w pełni. W leczeniu układu oddechowego często wykorzystujemy sprzęt do nebulizacji. czy każdy inhalator jest skuteczny i każdy możemy używać do wszystkich leków. O tym i innych praktycznych aspektach mówi artykuł "Jak wybrać właściwy nebulizator?"

© 2017 created with webwavecms.com

              Jeśli chcecie Państwo umówić                         wizytę:             

 

 

 

        +48 505 129 655